VALUE

לתת ערך נוסף למותג שלכם

גיבוש מדיניות והקמת
מערך שירות לקוחות מהיסוד

גיבוש מדיניות והקמת מערך שירות לקוחות מהיסוד

המומחיות שלנו:

איך זה עובד?

1

פגישה ראשונית הבנת הצרכים , מטרות ויעדים

2

בניית פרופיל פעילות לרבות ממשקים טכניים

3

הכשרת צוות , סימולציות תסריטי שיחה

4

GO !

5

ביצוע דוחות פעילות שבועיים לקבלת משוב על ההתנהלות המערכת , למידת לקחים וישום מסקנות